Declaraţia Directorului General privind politica anti‐mită şi anticorupție.

1 August 2017

 

SC Art Glas SA are o politică de lungă durată, care interzice mituirea şi corupția în desfăşurarea activității de afaceri, în Romania sau în afară.

SC Art Glas SA se angajează să desfăşoare afaceri cu integritate şi să acționeze etic şi legal în conformitate cu toate legile şi reglementările aplicabile.

Aşteptăm acelaşi angajament din partea consultanților, agenților, reprezentanților sau altor companii  şi  persoane  care  acționează  în  numele  nostru.

Mituirea funcționarilor guvernamentali.

 Cele mai multe țări au legi care interzic efectuarea, oferirea sau promiterea oricăror plăți sau articole de valoare (direct sau indirect) unui funcționar guvernamental, atunci când plata are ca scop influențarea unei acțiuni sau decizii oficiale de acordare sau păstrare a unei tranzacții.

Legea Romana privind practicile de corupție interzice realizarea, promiterea sau autorizarea unei plăți sau oferirea unui articol de valoare unui funcționar guvernamental, pentru a influența în mod inadecvat sau pentru a corupe acel funcționar, să efectueze o activitate guvernamentală sau să ia decizia de a ajuta o companie, în obținerea sau păstrarea unei tranzacții sau în câştigarea altui avantaj necorespunzător .

Salariatii trebuie să comunice şi să respecte următoarele principii în legătură cu interacțiunile lor cu institutii publice şi cu funcționari guvernamentali :

In activitatea profesionala desfasurata, salariatii SC Art Glas SA nu au voie, în mod direct sau indirect, să realizeze, să promită, să ofere sau să autorizeze efectuarea unei plăți corupte sau să ofere un articol de valoare unui funcționar guvernamental, pentru a influența acel funcționar guvernamental să efectueze orice activitate guvernamentală sau să ia o decizie, pentru a ajuta SC Art Glas SA să obțină sau să păstreze o tranzacție.

In activitatea profesionala desfasurata salariatii SC Art Glas SA trebuie să cunoasca, sa înțeleagă şi să respecte toate legile, reglementările interne ale companiei sau uzantele locale, care impun limitări, restricții sau obligații de divulgare privitor la compensațiile, sprijinul financiar, donațiile sau cadourile care ar putea fi oferite funcționarilor guvernamentali.

In activitatea profesionala desfasurata, salariatilor SC Art Glas SA nu le este permis să ofere plăți de facilitare. O „ plată de facilitare ” este o plată convențională oferită unui funcționar guvernamental în scopul asigurării sau accelerării unei activitati guvernamentale obişnuite, obligatorii.

Exemple de „ plăți de facilitare ” sunt plățile facute pentru accelerarea procesării declaratiilor vamale.

Daca, in activitatea profesionala desfasurata, un salariat al SC Art Glas SA primeşte sau ia cunoştință despre vreo solicitare sau cerere de plată de facilitare ori de mită, în legătură cu munca efectuată pentru Art Glas SA, salariatul este obligat sa raporteze imediat solicitarea sau cererea primita unei persoane din top-management din cadrul SC Art Glas SA, înainte de a lua orice alte măsuri.

Mituirea comercială.

 Mituirea şi corupția pot apărea şi în relațiile neguvernamentale, dintre companii. Cele mai multe țări au legi care interzic oferirea, promiterea, acordarea, solicitarea, primirea, acceptarea sau consimțirea de a accepta bani sau alte articole de valoare în schimbul unui avantaj de afaceri inadecvat. Exemple de comportamente interzise includ, fără a se limita la, oferirea de cadouri scumpe, de elemente de ospitalitate excesive, de comisioane ilicite sau de oportunități de investiție, pentru a influența în mod inadecvat achiziționarea de bunuri sau de servicii. Salariatilor SC Art Glas SA nu le este permis să ofere, să acorde, să solicite sau să primească mită.

Salariatii trebuie să comunice şi să respecte următoarele principii în legătură cu interacțiunile lor cu persoane juridice private sau cu colegii Art Glas SA:

In activitatea profesionala desfasurata salariatii SC Art Glas SA nu au voie, în mod direct sau indirect, să realizeze, să promită, să ofere sau să autorizeze efectuarea unei plăți corupte sau să ofere un articol de valoare unei persoane, pentru a influența acea persoană să asigure un avantaj de afaceri ilegal pentru Art Glas SA.

In activitatea profesionala desfasurata salariatii SC Art Glas SA nu au voie, în mod direct sau indirect, să solicite, să consimtă să accepte sau să primească o plată sau alt articol de valoare drept stimulent inadecvat în legătură cu activitățile de afaceri efectuate pentru compania SC Art Glas SA.

Raportarea faptelor suspecte sau reale.

 Se recomanda salariatilor SC ART GLAS SA sa şi exprime preocupările si sa sesizeze posibilele încălcări ale Principiilor anti‐mită şi anticorupție sau ale legii.

Sesizarile se pot realiza online sau telefonic, către directorul general, la adresa de e-mail sau la telefoanele afisate pe site-ul firmei SC Art Glas SA .

Director General
Craciun Maria Noela Cristina