POLITICA DE CONFIDENTIALITATE / PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, precum si a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC ART GLAS SA, denumita in continuare Art Glas, va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de persoana vizata.

Art Glas se obliga sa respecte toate drepturile persoanelor vizate, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

In sensul prevederilor Legii nr. 677/2001, datele cu caracter personal se refera la orice informatii care pot fi utilizate pentru a identifica o persoana sau pentru a o contacta online sau offline. Informatiile personale sunt prelucrate numai cu acordul persoanei vizate (de exemplu, daca sunt oferite cu buna stiinta printr-unul dintre formularele on-line, prin inregistrare sau sign-up pe site, prin comunicare telefonica, fata in fata in cadrul unor evenimente etc.).

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in scopul derularii unor activitati de marketing si publicitate, de promovare a unor servicii, de relatii cu clientii, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si a comportamentului consumatorului.

Persoana vizata intelege si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopurile mai sus mentionate.

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor, cu exceptia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala.

Pentru exercitarea acestor drepturi orice persoana vizata poate inainta catre Art Glas o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Cererea va fi comunicata la SC ART GLAS SA, cu sediul in Bistrita, Strada Ursului, Nr. 12-14, Bistrita Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/1195/1005, avand Cod Unic de Identificare RO 6775618, sau prin e-mail la adresa: gdpr@art-glas.ro . In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.