Entries by artglas

Norme Tehnice de utilizare a sistemului de control al exportului

TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1 – Prezentele norme stabilesc procedura de export prin utilizarea Sistemului de control al exportului. Art. 2 – Sistemul de control al exportului este un sistem bazat pe o aplicaţie informatică, denumită în continuare aplicaţia ECS-RO, care asigură transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor. […]

Norme Tehnice privind activitatea autorităţii vamale de administrare a cotelor tarifare

NORME TEHNICE privind activitatea autorităţii vamale de administrare a cotelor tarifare comunitare în România CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1 Prezentele norme stabilesc modul de funcţionare în România a sistemului de gestionare a cotelor tarifare comunitare administrate de Direcţia Generală Impozitare şi Uniunea Vamală, denumită în continuare DG TAXUD, din cadrul Comisiei Europene. Art.2 Sistemul de gestionare a cotelor […]

Norme tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

PARTEA I  Prevederi generale 1. (1) Prezentele Norme tehnice se aplica regimului de tranzit comunitar intern/extern, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare şi Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2454/93 din 2 iulie 1993, de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului […]

Conventia Privind Regimul de Tranzit Comun

CONVENŢIA PRIVIND REGIMUL DE TRANZIT COMUN ÎNCHEIATĂ LA 20 MAI 1987, LA INTERLAKEN REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA FINLANDA, REPUBLICA ISLANDA, REGATUL NORVEGIEI, REGATUL SUEDIEI, CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, denumite în continuare ţările AELS şi COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ, denumită în continuare Comunitatea, Având în vedere Acordurile de liber schimb încheiate între Comunitate şi fiecare din ţările AELS; Având în vedere Declaraţia comună […]

Ordin pentru aprobarea normelor de autorizare a regimurilor vamale economice

ORDIN PENTRU APROBAREA NORMELOR DE AUTORIZARE A REGIMURILOR VAMALE ECONOMICE În aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 a Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar şi a Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2454/1993 din 2 iulie 1993 de instituire a dispoziţiilor de aplicare a Codului vamal comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul […]

Lege 86 privind Codul vamal al României

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTATILOR SENATUL Legea 86 privind Codul vamal al României Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I DISPOZITII GENERALE CAPITOLUL I Domeniul de aplicare şi definiţii Art. 1. – (1) Reglementările vamale cuprind prezentul cod, Regulamentul de aplicare a acestuia, precum şi alte acte normative care conţin prevederi referitoare la domeniul vamal. (2) Codul […]

Gestionarea contingentelor tarifare

COMISIA EUROPEANĂ DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITARE ŞI UNIUNE VAMALĂ Afaceri internaţionale şi tarife Economie tarifară, scutire de taxe vamale, TARIC, regiuni ultraperiferice Bruxelles, 11.11.2008 TAXUD/3439/2006-rev.3 – RO COMITETUL CODULUI VAMAL Secţia privind economia tarifară Acord administrativ privind gestionarea contingentelor tarifare (Versiunea 1.12.2008) Introducere 1. Majoritatea contingentelor tarifare comunitare sunt gestionate de Direcţia Generală pentru Impozitare şi […]

REGULAMENTUL (CEE) NR. 2454/93 AL COMISIEI din 2 iulie 1993

REGULAMENTUL (CEE) NR. 2454/93 AL COMISIEI din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de […]